Flanders Hydraulics Research.

 

 

  
Deltares Large Diameter Sampler.

 

 

  
Wiertsema & Partners.

Een bodem specialistisch ingenieursbedrijf benaderde mij om een promotiefilm te maken waarin, naast hun technische expertise ook de beleving op de werkvloer zou doorklinken. Daarnaast moest het gegoten worden in een vlot jasje zodat ook de dochter van 16 van de baas de video zou uitkijken. Hier een link naar het resultaat waar de opdrachtgever zeer tevreden mee was.

 
Branding through personality.

Het bijzondere karakter van een bedrijf neerzetten door de camera te richten op die medewerkers die zich er dagelijks met hart en ziel voor inzetten.

In dit geval een persoonlijk portret van de vp marketing van Douwe Egberts Marcel Belt ter promotie van het congres, 'What's going on in retailing.'

 
Branding through personality.

Het bijzondere karakter van een bedrijf neerzetten door de camera te richten op, in dit geval de enige medewerker die zich er dagelijks met hart en ziel voor inzet.

Een kijkje in de keuken van de man die weet wat het Nederlandse volk denkt nog voordat zij het gedacht heeft.


 

Waterschap Rivierenland .

In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma heeft Waterschap Rivierenland een nieuwe vorm van wetenschappelijke bodemonderzoek ontwikkeld.

Ik kreeg de opdracht deze aanpak middels een korte film onder vakgenoten te verspreiden.